Spårvägsmuseet Norra Djurgårdsstaden

Spårvägsmuseet, Norra Djurgårdsstaden

Älven Arkitekter arbetar med arkitektur i alla skalor och skeden.

Med hållbarhetstänk och stor omsorg i detaljer och materialval hjälper vi beställare att uppnå målen som vi analyserat och format i ett samarbete.

Med människan i centrum och med hänsyn till platsen och övriga förutsättningar tar vi fram skisser och följer projektet i mål. 

I vår process har vi fokus på att vägleda beställare till att se både helhet och detaljer, allt för ett lyckat resultat.

Genom lyhördhet och nyfikenhet kommer vi längre.